NARZĘDZIA POMIAROWE

Niezale nie od otoczenia pracy, zarówno w czystym pomieszczeniu laboratoryjnym jak i na maszynie, systemy pomiarowe muszą zapewniać precyzyjną pracę w długim okresie czasu, co wymaga zastosowanie trwałych odpornych na ścieranie końcówek. Także tutaj diament jest idealnym materiałem.

Niezależnie od typu diamentu PKD, czy też CVD produkcyjne „know-how” firmy DR.KAISER umożliwia szerokie zastosowanie w obszarze techniki pomiarowej i kontrolnej.