KŁY CENTRUJĄCE

Precyzyjna obróbka detali symetrycznych i cylindrycznych realizowana jest często pomiędzy kłami stojącymi. Kły zabierające ze względu na ich kinematyczne łożyskowanie nie mogą osiągać dokładności w pracy poniżej 1µm. Dlatego też w precyzyjnej obróbce stosuję się głównie kły stojące. Siły występujące w procesie są przekazywane przez detal na punkty podparcia kłów, które wykonane są z reguły z węglika spiekanego. W wielu przypadkach powierzchnia styku detalu z kłem to tylko dziesiąte części milimetra, generuje to powstanie wysokich wartości ciśnień i sił tarcia, które z kolei prowadzą do szybkiego ścierania powierzchni styku.

Najwyższe dokładności – zwłaszcza powtarzalne – mogą być ekonomicznie osiągnięte tylko z kłami wzmocnionymi diamentem PKD: niski współczynnik tarcia względem stali poprawia stabilność procesu i wpływa korzystnie na poprawę jakości wymiarowo-kształtowej na detalu.