ŚCIERNICE DIAMENTOWE I CBN - w spoiwie niklowym

Ściernice w spoiwie niklowym oferują zarówno duże wydajności jak i wysokie dokładności profilowe. W zależności od sposobu wykonania oraz ewentualnych dodatkowych zabiegów oferowane mogą być zupełnie różne narzędzia. Podczas całego czasu użytkowania nie potrzebują być kondycjonowane, co powoduje skrócenie czasów pomocniczych oraz nie wymaga od maszyny przyrządu do obciągania.

Zużyte narzędzia poddawane są procesowi ponownego pokrywania do czego wykorzystywany jest ten sam rdzeń. Dlatego też tego typu narzędzia predestynowane są do produkcji seryjnej.