OBRÓBKA UZĘBIENIA - szlifowanie obwiedniowe

Jedną z najwydajniejszych metod obróbki w produkcji seryjnej oraz powtarzalnej małych kół zębatych jest szlifowanie obwiedniowe ciągłe obciągalnymi ślimacznicami. Poprzez innowacyjny i ciągły rozwój tych narzędzi DR.KAISER oferuje niemal wszystkie z możliwych typów do różnych systemów.

Wraz z wdrożonym w latach 90-tych systemem wzmocnienia krawędzi diamentami CVD narzędzi wykonanych w technice galwanicznie pozytywowej osiągane są najwyższe czasy trwałości. Wielożebrowe narzędzia wykonywane są w technice galwanicznie negatywowej.