ROLKI FORMUJĄCE - obciąganie elastyczne

We wszystkich obszarach szlifowania - w szczególności w produkcji mało-, średnio-seryjnej oraz prototypów - jest stosowana rolka formująca sterowana CNC. Zmiany w zakresie produkcyjnym są łatwo realizowane poprzez sterowanie CNC. W ten sposób koszty kondycjonowania na detal pozostają na niskim poziomie. Obciągane mogą być wszystkie typy dostępnych materiałów skrawnych.

Do kondycjonowania ściernic konwencjonalnych stosowane są głównie rolki formujące w diamencie naturalnym i CVD. Do kondycjonowania ściernic z supertwardych materiałów skrawnych oferowane są różnorodne narzędzia ze zużywającą się warstwą roboczą. Poprzez dokładny montaż narzędzi na wrzecionach uzyskiwane są najwyższe wartości bicia osiowego i promieniowego.