CELLE - W ŚRODKU NIEMIEC

Celle usytuowane jest na obrzeżach Pustaci Lüneburga około 40 km na północny-wschód od Hanoweru i ok. 100 km na południe od Hamburga. Liczy 70.000 mieszkańców jest miastem rezydenckim, wspólnie z otaczającym je powiatem ma 250.000 mieszkańców i tworzy idealne środowisko do życia i pracy. Atrakcją historyczną jest stare miasto wraz z zamkiem oraz otaczającymi je ponad 480 domami rzemieślników z piętnastego wieku, które przyciąga rocznie dwa miliony turystów.

W Celle znajdują się ośrodki przemysłowe, budowy maszyn, zakładów przemysłowych (Ecoroll, Motortech, Nibe), przemysłu -  wydobywczego ropy naftowej (Baker Hughes, Cameron, Halliburton, Schlumberger, Itag, Celler Brunnenbau, Cedima), spożywczego (Barillia), piwnego (Haacke, Schwenck) czy też papierniczego i poligraficznego (Achilles, Horstmann-Steinberg).