ŚWIAT - OBECNA W WIELU BRANŻACH

Nasze narzędzia oraz rozwiązywanie problemów zorientowane są na potrzeby i wymagania klientów. Niezależnie czy obszar energetyki, przemysłu samochodowego i jego dostawców, lotnictwa czy techniki medycznej: DR.KAISER jest w wielu dziedzinach partnerem godnym zaufania.

Jako pierwszy  dostawca do wielu producentów maszyn jest DR.KAISER zawsze zaangażowany w rozwój nowych technologii równocześnie dając nowe impulsy w obszarze szlifowania jako dostawca systemowy.